banner

เส้นใยสแปนเด็กซ์สแปนเด็กซ์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความยืดหยุ่นประกอบด้วยพอลิเมอร์สายยาวที่เรียกว่าโพลียูรีเทน ซึ่งผลิตโดยการทำปฏิกิริยากับโพลีเอสเตอร์กับไดไอโซไซยาเนตความยืดหยุ่นและความแข็งแรง (ยืดได้ถึงห้าเท่าของความยาว) ของผ้าสแปนเด็กซ์ถูกรวมเข้ากับเสื้อผ้าหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสื้อผ้าที่รัดแน่นกับผิวหนัง