banner

ไนลอน 6 ชิปชิป Nylon-6 ที่หมุนด้วยความเร็วสูงทำงานได้ดีในการปั่นโดยมีความทนทานต่อด่างและการกัดกร่อน

อุปกรณ์: Germany Zimmer, Switzerland Inventa อุปกรณ์จับคู่กระบวนการทางเทคโนโลยี

ผลผลิต: พันตัน/ปี (รวมถึงเส้นใยสังเคราะห์ LiHeng และ Highsun)

การใช้งาน: ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเส้นใย พลาสติกวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ